Австралийски видове папагали

2219

Популярни австралийски видове папагали

Австралийски видове папагалиМежду отделните климатични зони в Австралия има съществени различия. Горските обитатели живеят във влажни райони, тъй като не издържат дълго време на сух въздух. Дори в райони с оскъдна растителност авторът е измервал сутрин 80% влажност на въздуха, а на обед – 30%. Това означава, че нощем в сухите райони има силна роса. Там папагалите гнездят и мътят само в евкалипти, които са 500-600 вида!

В Австралия виреят още акации, араукарии, пинии , много малко палми (и никакви кокосови палми ). Евкалиптите са най-многобройни, като в югозападната част на континента се срещат най-големите дървета. Там те се наричат „яра“ или „кари“ и достигат внушителни размери. Във вътрешността на Австралия се намират пустинните и полупустинни области с твърдолистни растения, треви и солени храсти. В джунглата на щата Виктория се намират най-големите папратови гори, където широко разперените корони изглеждат като големи покриви. Субтропични дъждовни гори се срещат и по високите части в други райони на страната. Картината там е напълно различна от тази в низините. В съответствие с това и видовете папагали тук са други. С учудване отбелязахме, че сутрешната температура в дъждовната гора е само 10° С и всичко е обвито в облаци. Няколко часа по-късно през пролетта термометърът се покачва до 25° С при ясно слънце.

В средните части на щата Западна Австралия евкалипти се срещат рядко покрай пълноводните през пролетта реки. На север се увеличава храстовидната растителност. В тези сухи области живеят коренно различни папагали, които никога не се срещат във влажните райони. Съвсем различни са и видовете в пустините зони и зоните с тропичен климат на север.

В Австралия има какаду, дребни папагали  и лори. Само в най-северната точка на нос Йорк се срещат по един подвид от благородните (същинските) папагали, аровия какаду и един подвид на червенокрилия папагал. В настоящата книга неговият подвид е описан, за разлика от двата други подвида, които се срещат изключително рядко.

КакадуАвстралия е континентът на различните видове какаду – бели и черни, кафяви и розови. Някои от по-сочените тук се намират в Европа много рядко, други по-често. По-дребните арови какаду от индонезийския регион често се причисляват към австралийските, но в Австралия има само един-единствен подвид на този вид.

От 1960 година износът на всички животни от Австралия е строго забранен. Но тъй като какаду достигат много дълбока старост (живеят около 100 години), в Германия все още има птици, внесени в Европа преди това. След 1960 година се внасят някои видове законно по пътя на обмен. Именно развъждащите се занимават с размножаване на поколения австралийски папагали. Тези птици живеят предимно във волиери и с течение на времето са се приспособили към нашия климат. Понастоящем в Европа има австралийски видове, които са далеч по-многобройни от естествените популации в родината им. За съжаление това не намира достатъчно признание.

Всички австралийски папагали се нуждаят от укритие през нощта. При повечето то не трябва да бъде отопляемо. Впрочем и у нас всяка местна птица търси по-сигурна защита през нощта в природата. Кукумявките и дребните хищници може да изплащат птиците във волиерите до такава степен, че да се разхвърчат, като при това се наранят до кръв, а може и да получат сърдечен удар. Макар и само поради това всяка птица трябва да се приучи нощем да се прибира в укритието. Препоръчително е там да има нощно осветление с мощност 8-10 вата.

Коментари от Facebook

коментари