Възраст на папагалите

2056

Растеж и възраст на папагалите

ЕлектусКакто при бозайниците, така и при папагалите, половата зрялост настъпва на определена възраст. За много видове тя е известна, но за някои още не се знае. Размножителната способност настъпва различно – на () месеца (червеночел какарики, розоволик папагал и др.) или дори чак след навършването на 7-годишна възраст (едрите видове ара).

При благородните папагали половата зрелост настъпва на 3 години, при амаюните – между две и пет години, а при какаду – между три до пет години. Този период при червенокрилите папагали е три години, при сентвинсентските амазони – също три години, буркиевото треварче – година и половина, пойните папагали – една година, вълнистите папагалчета – шест до девет месеца, отделните видове неразделки – десет до двадесет месеца и т.н.

В началото на половата зрелост някои папагали променят същността си. Амазоната или сивият папагал напр. може до този момент да се държи „нормално“ с хората. Внезапно започват да скубят перата си (за което може да има и други причини), престават да харесват някой член от семейството и дори започват да кълват стопаните си. Понякога те вече не са кротки и имат странни прояви, които бихме нарекли „настроения“. Това „ненормално“ за нас поведение съвсем не с необичайно.

Средната продължителност на живота също е доста различна при отделните видове. По принцип се смята, че колкото по-дребен е видът, толкова по-кратко живее. Доказано е, че вълнистото папагалче доживява пределна възраст от 18 години, но средната продължителност на живота му е значително по-ниска. Големите папагали достигат възраст около и дори над сто години.

Коментари от Facebook

коментари