Дребни папагали

840

Видове дребни папагали

Дребни папагалиВъв волиери се отглеждат и развъждат най-вече австралийски дребни папагали. Много от видовете се приспособяват добре към европейския климат, тъй като, както отбелязахме и при какадуто, в Австралия има продължителни топли периоди, но в много области през зимата климатът е влажен и хладен. В Северна Австралия винаги е много топло, но в южната част на огромния континент има доста добре обособени сезони.

Австралийските дребни папагали привличат любителя не само заради климатичните условия, които обитават, но и заради прекрасната си окраска. Гласът им далеч не е креслив и непоносим. Някои видове се отличават дори с приятно речитативно пеене, което не е типично за папагалите. Австралийските видове дреб¬ни папагали са с големина между 18 и 44 см (винаги се намира по някой любител, който не може да повярва, че дори малките вълнисти папагалчета са от семейството на същинските папагали).

Успешното развъждане на повечето австралийски дребни папагали у нас зависи на първо място от благоприятните климатични условия. Друг положителен фактор е храненето, което е сравнително лесно. Благодарение на получаваната храна птиците не само запазват здравето си, но пристъпват и към размножаване.

Така при някои видове се стига до големи размножителни успехи, които по различни причини са вече рядкост в родната им Австралия. Болестите и прекалената суша са основните причини за това. Освен това много дребни папагали биват избивани, защото нанасят вреди на фермите.

Други по-редки видове са под строгата закрила на правителството. Дори на територията на Австралия за пренасянето на птици от един щат в друг се изисква специално разрешение. За развъждане също е необходимо разрешение.

Засега не е разрешен и обменът на птици, отглеждани в зоопаркове или от любители в Европа (и въобще – извън родината им) с австралийски местни екземпляри поради опасност от внасяне на епидемии в Австралия. Освен това не е желателно да се променя природата. Птиците биха могли да се размножат неочаквано много и да образуват нова популация в чужд за вида район, както се е случвало в други страни.

Коментари от Facebook

коментари