Има ли йерархия при котките?

666

Йерархия при котките

Йерархия при коткитеОще в «бебешкия» период на развитие виждаме как най-малко едно от по-добре развитите котенца взима връх над останалите и претендира за най-доброто място за сучене, като отстоява това свое право и по-нататък.

При принудително създаденото общество от котки, събрани на ограничено пространство, възникват различия в социалното им положение. Ролята, която поема отделното животно, зависи както от външните условия, така и от индивидуалните особености и качества на «личността». Тук не съществува скована, неизменна и завинаги валидна рангова йерархия както при кокошките.

Почти винаги някои котки властват и имат надмощие над други. Те сами избират мястото си за спане и почивка и първи тръгват към паничката с храна. Освен голямата група от животни, намиращи се в средно положение, съществуват и една или няколко потискани котки. Тези по-нисши по ранг същества едва смеят да пристъпят към паничката с храна или към тоалетната. Депресирани, те тихо вегетират в някой ъгъл.

Котките от «средната класа» се справят като равно¬правни на неутрална територия. Проявите на неприязън или с отбранително-нападателен характер са израз на напрегнатата атмосфера, която винаги съществува между животни, държани в помещение, без възможности да се

Симпатия и антипатия

Някои котки могат да изпитват трайно чувство на симпатия или антипатия към други котки. В неподправен вид обаче подобни излияния могат да бъдат наблюдавани само когато външните условия позволяват свободно разгръщане на «между котешките» отношения.

Отношения между майката и малките

Йерархия при коткитеКотките са особено нежни и грижовни майки и винаги са готови да защитават малките си от враговете им. Грижите продължават, докато подрастващите станат самостоятелни. Понякога при съвместни или наблизо разположени котила майчините грижи не са отправени само към собствените котенца. Когато едната майка отсъствува, съседката поема грижата за малките й и дори ги пренася в собственото си леговище. Положението обаче става критично, когато някоя котка предпочита чувствително по-развитите котенца на друга котка и започне да пренебрегва собственото си безпомощно котило. Тогава вече човекът трябва да се намеси и да раздели напълно двете семейства. Заблудената майка не бива да бъде отклонявана от задълженията си нито със зрителни, нито със звукови дразнители. Много котки започват да странят от малките си, щом те станат самостоятелни. Промяната в майчиното поведение съвпада обикновено със спирането на млякото и с болките, причинявани от нетърпеливо впитите зъби на малките в млечните й зърна. Тази антипатия се запазва понякога у майката и след изтичането на този период, като често прераства дори в омраза. Подрастващото младо животно обикновено е миролюбиво и добре настроено към майка си.

Коментари от Facebook

коментари