Как се държат морските свинчета помежду си

323

Държание на морските свинчета

Държание на морските свинчетаМорските свинчета са най-миролюбивите животни, които можете да си представите. Те не разполагат с естествени възможности за защита срещу хищниците. Своите дълги остри предни зъби те използват само в битките със себеподобни за храна или някоя женска. Обикновено тези битки завършват безкръвно.

В общи линии една битка се изразява в заемането на величествена, внушаваща респект поза, при което съперниците стоят един срещу друг с високо вдигнати във въздуха глави, вероятно за да изглеждат по-големи. Същевременно се чува скърцане със зъби. Същинският бой обикновено се състои само от едно или две бързи захапвания, след което по-слабият побягва. Сериозни боеве стават само между мъжкари, при условие че не се познават или ако наблизо има женска. Две мъжки морски свинчета, които са израснали заедно, са миролюбиво настроени едно спрямо друго.

Друго типично поведение, а именно стадното поведение, се проявява само когато отглеждате повече морски свинчета. Ако в достатъчно голям кафез се отглеждат множество женски и един-два мъжки екземпляри, скоро ще установите, че около всеки мъжкар се събира определена група от женски, които представляват едно повече или по-малко здраво обединение. Мъжките натрапници от друга група скоро се прогонват. Също така малките морски свинчета от мъжки пол в дадена група се търпят само докато съзреят полово. Това са и редките ситуации, при които може да се стигне до описаните по-горе стълкновения и ухапвания.

Типично стадно поведение може да се наблюдава и когато се отглеждат само две морски свинчета, а именно следването, ходенето едно след друго. Когато пуснете животните да се разхождат на по-голяма площ, можете да наблюдавате как те се движат сравнително плътно едно след друго. По принцип винаги едното животно върви напред. И при животните има типични предводители и типични последователи. Водачите обикновено са по-силните и по-смелите животни, които и в кафеза държат надмощие. Но винаги има и изключения. Аз например държа две съвършено различни животни в един кафез. Един голям мускулест мъжкар и друг, който е много слаб и нежен. В кафеза големият има абсолютната власт. Извън кафеза обаче той губи кураж и се навира в най-близкия ъгъл. Тогава малкият може да поеме командването.

Коментари от Facebook

коментари