Повече за отглеждането на папагалите

2025

Отглеждане на папагали

Отглеждане на папагали в кафезМОЯТ скром опит в отглеждането на папагали ми показа, че все още се срещат хора, които си набавят необходимата специална литература едва след си купят папагал и възникнат трудности или въпроси. Разбира се, понякога и на специалиста трудно се удава да разбере точно поведението на всеки папагал, дори да е виждал пределно ясно, като в разрез, специфичния характер на отделните видове.

Особено едрите папагали проявяват множество индивидуални особености в характера, тъй като, колкото по-голям е папагалът, толкова по чувствително реагира на заобикалящия го свят. Често това зависи и от предишния опит и преживявания, които се отразяват на птицата и определят поведението й.

Много хора, които отглеждат папагали, са на мнение, че големите видове се нуждаят от повече топлина. Силната топлина обикновено е свързана и със сух въздух, на който те не издържат дълго време. Оперението линее, кожата изсъхва и се напуква, появява се сърбеж, което е първата степен на обезперяване (постепенната загуба на пера). Птицата в никакъв случай не трябва да стои до отоплителни тела! Температура пад 21°С е прекалено висока за папагалите, тъй като влажността на въздуха не може да достигне повече от

60%. Съдовете с растения и вода върху отоплителните тела овлажняват добре въздуха. Има и автоматични въздухоовлажнители, снабдени с термостат. Помещенията трябва да бъдат добре проветрени, но папагалите не бива да се излагат на течение. Особено едрите видове реагират много чувствително на замърсен и беден на кислород въздух. Тогава главите им клюмват, а очите им се присвиват.

С дребните и вълнистите папагалчета това не се случва. Разместванията в стаята, преместването им по време на ваканция, смяната на пръчките в клетката или на собственика почти не им се отразяват.

От тези примери става ясно колко е важно да познавате необходимите условия още преди да си вземете папагал.

Коментари от Facebook

коментари