Терариум за дребни бозайници

643

Направа на терариум за дребни бозайници

Терариум за дребни животниПовечето дребни бозайници се отглеждат в обикновени клетки за мишки. Оформлението обикновено отговаря на целесъобразността (лесно за почистване, достъпно от всички страни и т.н.) и не толкова на естествените потребности на животните. Често те прекарват живота си в не особено пищна среда. В терариума обаче можете да им осигурите разнообразие, как то и да правите редица интересни наблюдения, напр. върху изграждането на гнезда, катеренето, ровенето или отглеждането на поколението.

 

Материал и уреди

1  стандартен терариум размер 2 или 3.

Осветителна лампа 20 вата.

Смес от пясък и чакъл 2:1.

2  неподвижни вани за храна.

Плоски камъни.

1-2 странни по форма корени или камъни.

Сено като материал за гнездо.

Етапи на работа

Плоските камъни се поставят неподвижно в дясната задна част на терариума. След това по дъното се насипва сместа от пясък и чакъл с височина 4-5 см и се поставят корените и клонките, като в дясната задна част се предвиди място за спане. За тази цел от сено се прави топка (15 см), която се поставя на предвиденото място. Ваните за храна се вкопават в пясъка или се поставят на неподвижна подложка, напр. върху малка дъсчица. Ваната за храна се слага отпред в дясната част на терариума, за да може животните да се наблюдават по време на хранене. Ваната с вода за пиене (почиства се и се пълни ежедневно!) се поставя в лявата предна част.

Отначало поведението на животните в терариума е плахо, но скоро след като проучат заобикалящата ги среда, те започват да изграждат гнездото си.

Внимание: Вентилационното поле на терариумите на дребни бозайници трябва винаги да бъде облепено отвън и отгоре с метална мрежа.

Коментари от Facebook

коментари