Червен крив рак

737

Отглеждане на червен крив рак

Червен крив ракВ: до 4 см, червена до червенокафява горна част, щипките яркочервени.

Рп: полуостров Индокитай (предимно!).

ЖС: зона на мангрови дървета.

НЖ: активен привечер, както под вода, така и на суша в търсене на храна. През деня си търси скривалища (пещери).

Т: воден терариум с 1/3 до 1/2 суша, дълбочина на водата 15-30 см, 22-25 °С, стойността на рН трябва да бъде над 7,0 (до 8,5), добавка на сол 15-25 грама/литър, температура на въздуха 22-30 °С, слабо осветление.

X: храна за декоративни рибки, тубифекс,

Легенда

Коментари от Facebook

коментари