Азиатски домашен гекон

475

Отглеждане на азиатски домашен гекон

Азиатски геконВ: до 16 см, гръб светложълт до маслиненокафяв, вълнообразни напречни ленти, долна част жълтеникава.

Рп: Ирак до Бенгалия.

ЖС: каменни зидове, скални цепнатини, дървесна кора.

НЖ: активен привечер и нощем, образува своя територия.

Т: скален терариум, 23-30 °С, през нощта по-ниска температура, локален източник на топлина.

X: насекоми и техните ларви, паяци.

Рв: женската снася 2 яйца под камъни или в почвения субстрат, изкуствено мътене, при 26 °С излюпване след 2 месеца.

Коментари от Facebook

коментари