Биотопи на папагалите

831

Кои райони обитават папагалите

Биотоп за папагалитеТропически дъждовни гори (джунгли). Тъй като тропическите дъждовни райони се характеризират с коренно различни растителни особености, избраните от папагалите биотопи също не са еднакви. Обширните вечнозелени дъждовни гори се срещат в различни области на земята – в Южна Америка те са предимно в района на Амазонка, а в Африка – в басейна на р. Конго.

Такива гори има и в някои райони на Индия, в Малайзия, Нова Гвинея и Северна Австралия. Дъждовните гори благоприятстват развитието на богато видово разнообразие на папагалите. Да се наблюдават е много трудно, тъй като гъстата растителност ги скрива от погледа.

Често популациите са многобройни поради изобилието от плодове и цветове. Някои видове са се специализирали в определен вид хранене и е почти невъзможно да преминат към друга храна. Поради големия брой видове и подвидове в тропическите гори се наблюдава голямо разнообразие в окраската на оперението, както по отношение на цветовете, така и по разпределението на цветните петна. Високите планини или сухи райони често се явяват непреодолими граници на биотопите, което подпомага разделянето на видовете.

В дъждовните гори има малко папагали, които живеят по земята. Те предпочитат короните на дърветата и само по изключение се хранят с растителни семена или плодове от земята. Клюнът на папагалите е приспособен за живот по дърветата, тъй като освен за хранене, той се използва предимно за катерене. По същата причина краката им са много силни.

Тропически савани и пустинни области. Савани има предимно в Африка, Америка и някои части на Австралия. Това са области с обширни тревни площи, единични дървета и на места по-гъсти дървесни групи.

В зависимост от надморската височина в саваните е топло и доста сухо. Там валят дъждове само в определени месеци, за разлика от тропическата дъждовна гора, където няма сухи периоди. Отделните видове папагали са се приспособили към този ритъм и мътят непосредствено след дъждовния период, тъй като тогава зреят семената на тревите, горските и някои други плодове. За храна служат също пъпките и цветовете. Когато валежите са малко, потомството също намалява. В Европа сходна закономерност се забелязва в развитието на кукумявките, които понякога в добри години мътят по два пъти.

Някои видове папагали са „прелетни“, тъй като понякога прелитат много километри, за да намерят подходяща храна в райони, където са паднали повече валежи. Често по този начин се обяснява „появата“ на големи групи в зони, в които години наред не са забелязвани папагали. Особен пример е вълнистото папагалче, което не „прелита“, а води „номадско“ съществуване. В районите на саваните никога не се знае къде точно се намират папагалите в даден момент. Нито един вид не може да съществува без вода, но обикновено се задоволяват с поемане на утринна роса. Така например в Австралия установих, че денем влажността е само 30%, но рано сутрин влагомерът се покачва до 80% поради утринната роса.