Дзунгарски минихамстер

1432

Дзунгарски минихамстер (Phodopus sungorus)

Джунгарски хамстерПротивно на ивичестите хамстери разновидността Phodopus представляват късоопашати хамстери, при които, дори когато са в движение, опашката едва се показва изпод козината.

Козината на дзунгарските минихамстери е много гъста и копринено мека, оцветена от сивокафяво до нежно охреносиво. Окраската му образува три вдатини в белотата на страничните части; отдолу хамстерът е чисто бял до сивобял. И при този вид от средата на главата по протежението на гърба преминава една черна до чернокафява ивица, която на раменете става по-широка. Ушите му са черни със светли върхове. Окраската на дзунгарите има едно интересно свойство: през зимата те се пременяват частично или напълно в бяло. По този начин, приспособявайки се към условията, те променят своята окраска, как¬то знаем за различни животни от полярните области. В презатоплени жилищни помещения и в пленничество този феномен се проявява слабо или изобщо не се наблюдава. Друг отличителен белег на този необикновен минихамстер са гъсто окосмените стъпала на задните крака. Те са истински пигмеи с дължина от главата до трупа само 6-10 см. Често опашницата не е по-дълга от 8 мм.

Видове джунгарски хамстерИ дзунгарският минихамстер е разпространен на огромни територии в Централна Азия: от Китай през Монголия до западните покрайнини на азиатската част на Русия, където той обитава полупустините и степите. Не е известно дали и той, подобно на ивичестия хамстер, е станал истинско питомно животно.

Въпреки че дзунгарският хамстер е един от първи¬те видове хамстери, известни на науката – описан е още през 1773 година от Палас – той навлезе в света на домашните животни едва през последните десетилетия. По своята същност и характер той много прилича на ивичестия хамстер, така че любителите на този вид ще си доставят много радост, ако се грижат за този малък, но пъргав и здрав дзунгар. Втората група хамстери в зоологията е представена от средно големите хамстери от вида Mesocrietus. Към тази група спада бленуваният от милиони любители на животните и детски сърца: златистият хамстер.