Леопардов гекон

1248

Отглеждане на леопардов гекон

Леопардов геконВ: до 30 см, гръб светлосив до жълт с тъмни петна, долната страна жълтеникаво бяла.

Рп: Източен Иран до полуостров Индустан.

ЖС: скалиста пустиня, савана.

НЖ: нощно активен, живее в сухоземни пещери.

Т: скален или саванен терариум, 25-40 °С, през нощта по-студено, през деня се напръсква.

X: насекоми и техните ларви, паяци.

65

Рв: женската снася яйца в дупки, които изкопава сама. Изкуствено мътене. Излюпване при 23-30 °С след 6-8 седмици.

Легенда

Коментари от Facebook

коментари