Нашето морско свинче и другите домашни животни

Морско свинче и домашни животни

Морско свинче и останалите домашни животни вкъщи

Спрямо всички останали живи същества морското свинче се държи на първо време неутрално, независимо дали се касае за по-голямо, или по-малко животно. Освен морските свинчета аз отглеждам и още няколко други животни – мишки и ивичести катерички. Но всичките ми първоначални опити да накарам животните да се забележат взаимно, за да реагират по някакъв начин, се провалиха.

Морските свинчета, които в общи линии са израснали изолирано и познават само себеподобните, просто игнорират всички останали животни. Това разбира се може да стане много опасно, когато се касае за някакъв хищник. Като повечето домашни животни и нашето морско свинче е напълно безпомощно пред хищниците, например котките.

Морско свинче и зайче

Има обаче две живи същества, които не се пренебрегват. Едно от тях е зайчето. Него в известна степен морското свинче възприема като себеподобно. Но различната външност и неразбирането, които демонстрира зайчето по отношение на езика на морското свинче, препятстват пълното побратимяване.

Например, когато едно морско свинче иска да прогони порасналото зайче от паничката за хранене, то разбира се прави типичните за морските свинчета заплашителни жестове. Зайчето обаче има съвсем друг поведенчески модел и не разбира предупреждението. Тогава нашето морско свинче ще приведе заплахите в действие и ще захапе. По принцип морските свинчета хапят толкова предпазливо, че зъбите им дори не проникват и в козината на зайчето. Обикновено мнимите съперници се разделят в пълно недоумение за игнорирането на другия.

Съвсем друго поведение се следва, когато в един кафез се съберат зайчета и морски свинчета. Когато понякога пусна някои от моите морски свинчета в заграждението за зайци на моя съсед, много скоро те като че ли започват да подражават на дивите подскоци на зайчетата. По правило обаче никога не бива да отглеждате повече от едно зайче между вашите морски свинчета, тъй като зайчетата, и най-вече мъжките, са много по-агресивни от нашия малък гризач.

Говорейки за зайчета, имам предвид малките домашни зайчета, които в магазините неправомерно се продават като малки полски зайци. Истинските зайци за колене са вече твърде големи съквартиранти за нашите малки морски свинчета. Ако желаете да купите зайче и не сте сигурни дали се касае за домашно минизайче, или за голям заек, трябва да обърнете внимание на ушите на животното. Сравнително късите уши са признак за зайче-джудже, дългите остри уши са показателни за едрия заек.