Терариум за водни костенурки

6487

Изработка на терариум за водни костенурки

Водните костенурки, най-вече декоративните, са животни, които обичат слънцето. Те обичат да се топлят на сушата и след това да плуват продължително във водата, търсейки храна. Тъй като много бързо замърсяват водата, оформлението трябва да позволява лесно почистване.

Материали и уреди за аквариума/терариума

  • 1 аквариум или терариум – стандартен размер 3, (например този)
  • 1 фокусираща лампа (70 вата),
  • 1 нагревател за аквариум (100 вата), (този е идеален)
  • Няколко каменни плочки,
  • 2-3 мустачета филодендрон без корени,
  • 2 термометъра за аквариум.

Етапи на работа при изработката на аквариум за костенурки

Измитите камъни се подреждат терасовидно в задната част на басейна. Налива се вода на височина до 8 см и към вентилационното поле са закрепва нагревателят. Регулиращото приспособление (въртящото копче) трябва да остане над водното ниво. Отпред в дясната страна се прикрепва единият термометър, така че винаги добре да се вижда показанието за температурата на водата. Нагревателната лампа се окачва над аквариума, така че температурата на въздуха в зоната на слънчевите бани (островчето) да достигне ок. 27- 30 °С. Вторият термометър се окачва отляво на ок. 10 см над повърхността на водата на страничната стена.

Включва се нагревателят и се регулира, докато водата се затопли до ок. 20 °С. Нагревателят трябва да работи само във вода, тъй като в противен случай прегрява и се разрушава. Ето защо трябва да се изключва 15 минути преди всяко сменяне на водата (чрез изваждане на щепсела от контакта!).

Мустачетата на филодендрона се прихващат извън зоната на лъчение на нагревателната лампа между камъните. Скоро се образуват коренчета.

Правилно оформен воден терариум с място за слънчеви бани за водни костенурки. Към екипировката спадат нагревател, термометър и аквариумен термометър.

Обитатели

2-3 броя китайски триръби костенурки, мисисипски гърбати костенурки или червенобузи костенурки или 1 двойка мускусни костенурки.

Със същото оформление водният терариум е подходящ и за червен рак. Само че камъните трябва да се поставят така, че да има цепнатини и фуги за скривалища.