Цени на папагалите

1945

Цени на папагалите в магазина

Папагали цениЦените на редица видове са много непостоянни, а и ценовите условия са доста различни. Цените на видовете, които се развъждат лесно, паднаха извънредно ниско, а на трудно развъжданите се покачиха значително. Освен това строгите ограничения при вноса се отразяват на цените.

Не купувайте папагал с лошо оперение! Някои купувачи смятат, че оголените петна се дължат на смяна на оперението. Като събуждане от лош сън е моментът, когато птицата започне да се скубе. Липсата на няколко пера от опашката или крилата не е от значение, тъй като, когато изпадат корените на перата, там израстват нови. В такъв случай не може да се очаква отбивка от цената.

За покупката трябва да отделите достатъчно време, за да се поогледате и сравните цените. Често пъти дадена птица ви става „симпатична“ по усет.

В някои зоомагазини има предупреждения, че живи животни не подлежат на връщане или замяна. Един добър магазин може и да прояви готовност за подмяна на папагала в едноседмичен срок, но най-добре е да поискате това да се удостовери писмено. Някои търговци са готови на отстъпка от цената или на разсрочено плащане. Най-разнообразни са цените на едрите здрави птици. Упойката се прави с мускулна инжекция или газ (газова анестезия). Смъртността при ендоскопията е под 1%!

Съвсем накратко в какво се състои методът: Отстраняват се няколко пера между последните две ребра, за да се дезинфекцира кожата. Упоената птица се полага на дясната страна, тъй като яйчникът е само един, а тестикулите са разположени двустранно. Разрез с дължина 2-3 мм разделя кожата и следващата тъкан. Сега внимателно се вкарва ендоскопът (оптически уред с осветление), който може да бъде с диаметър 2-3 мм. Кървенето е много слабо, но, разбира се, трябва да се работи стерилно. Малките разрези не се зашиват и зарастват доста бързо, а по-големите трябва да се зашият. Във ветеринарната медицина този метод се нарича класическа лапаротомия (от гръцки – коремен разрез).

Трябва да се отбележи още, че ендоскопията при младите животни понякога дава неверни резултати. Има и някои сведения за наличието на структури, характерни за двата пола. През последните години научих за ендоскопирани животни, които успешно мътят и отглеждат малките си. Не ми е известно ендоскопичната намеса да е причинила проблеми в размножителната способност на птиците.

Коментари от Facebook

коментари