Дебелокож жълтокоремен саламандър

704

Отглеждане на дебелокож жълтокоремен саламандър

В: до 21 см, тъмнокафяв до черен гръб, тъмножълт корем, силни крайници, сравнително малки очи. Женската по-дребна и с конусовиден клоакален отвор.

Рп: западната част на САЩ до 2700 м височина.

ЖС: застояли и бавно течащи води от всякакъв вид

НЖ: активен през деня (във водата) и на здрачаване (на сушата).

Т: воден терариум, малка сухоземна част, дълбочина на водата 20 см, 15-20 °С.

X: малки дъждовни червеи, ларви на комари, водни бълхи и др.

Рв: мъжкият обгръща женската отгоре, отпуска се и отделя пакет сперма, женската го поема с клоакалния си отвор. Снасяне на яйца поединично върху водни растения. Младите животни се отглеждат отделно.

3: покой, 4-8 седмици при температура 8-12 °С във вода.

ЛЕГЕНДА