Езикът на тялото и звуците на хамстера

2860

Езикът тялото и звуците на хамстера

Езикът на тялото на хамстераНаред с езика на миризмите като средство за изразяване, известни са ни още издаването на звуци и езикът на тялото. Ние по-скоро възприемаме изразяване със звуци от страна на бебетата хамстери, отколкото при по-възрастните животни. Високото писукане на кърмачетата звучи като вик за помощ, на който майката незабавно реагира. Или вечно гладният стомах къркори на празно, или някой „смелчага“ се е отдалечил твърде далеч от гнездото.

И в двата случая майката проявява трогателна загриженост. Т.е. малките са „програмирани“ да издават звуци. Ако не просиш, пискайки, си обречен на постоянен глад или неминуемо ще се изгубиш, когато се измъкнеш извън гнездото.

Тракането със зъби при възрастните животни не е нищо друго, освен едно много сериозно предупреждение. Ако това не се респектира от страна на противника, може да се стигне до ожесточена битка. При отглежданите в клетки хамстери противникът не може да се измъкне, в резултат на което рискованата разправия става почти неизбежна. Ако дочуете подобно тракане със зъби, трябва да разделите животните. Ако това не стане, скоро ще чуете покъртителен и силен крясък, който нападнатият или надвитият издава от страх. В повечето случаи обаче такива ситуации възникват, когато се срещнат непознати хамстери. Ето защо се налага внимателно наблюдаване, за да не се стига изобщо до издаване на подобни звуци.

Тъй като по лицето на хамстера не се различават никакви изражения, те заемат определени пози, за да предадат на себеподобните една или друга информация. Подобни телесни съобщения добре могат да се наблюдават при домашното отглеждане на животните. Нерядко тези жестове привличат и нашето внимание, като например смешното изправяне на задните крачета. В тази поза хамстерът разузнава обкръжението си, когато нещо възбужда неговото любопитство и внимание.

Когато хамстерите дълго се изтягат и прозяват, те демонстрират приятно настроение, душевна и физическа уравновесеност. Също и описаната по-горе любовна игра съдържа много форми на физически изразни средства. Ако при хамстери, независимо от какъв пол, които от дълго време си съжителстват, вие наблюдавате взаимно пощене и галене, никога няма да се появи някакъв риск, тъй като между тях съществува неразделно и нежно привличане.

Със съвсем друга поза на тялото те изразяват подчинение: Със задните си крака те се движат като на кокили пред себеподобния, при което задницата е повдигната, а главата е снишена. Това изразяване с тялото е поза, която често се заема от младите животни, в присъствието на възрастни хамстери и служи на сигурността.

Много е вероятно да има значително по-диференцирани изразни форми на комуникацията на хамстерите, но ние се запознахме с най-съществените от тях и вече имаме повече разбиране за малкия, но красив свят на златистия и минихамстерите.