Елегантно треварче

841
треварче

Елегантно треварче

Описание: Големина 23 см. Мъжки: Масленозелен, долната страна жълтеникава до зеленожълта, средата на коремчето с оранжевочервено петно, челна ивица тъмносиня, по края с широк светлосин ръб, долните покривни пера на крилата зеленикави. Женска: Долната страна по-зеленикава, челната ивица обикновено по-тясна, светлосиният ръб по края съвсем тесен, долните покривни пера на крилата сивочерни, само в много редки случаи оранжевочервено петно в средата на коремчето, глава по-малка и по-тясна отколкото при мъжкия. Малко: По-зеленикави цветове, челната ивица още не е очертана. Младите мъжки невинаги се разпознават. По-широк светлосин ръб по края на челната лента. Долните покривни пера на крилата по-тъмни, ръбът на маховите пера при малкото женско светло¬сиви, а при мъжкото тъмносиви. Оцветяването завършва на 6-8 месеца.

Родина: Има два напълно отделени ареала – единият в Южна Австралия около Аделаида, а другият в Югозападна Австралия. При Катанинг в Югозападна Австралия често виждахме елегантни треварчета покрай обработваемите полета. Те бяха доста страхливи и при излитане се блъскаха най-напред в телените заграждения, чиято маскировъчна боя беше много добра. Една птица отлетя към хралупа в дърво на височина 7 м и се скри в нея. Дървото беше доста тънко и ние се питахме дали там има достатъчно място за четири или повече малки (освен родителите). Елегантните треварчета в Югозападна Австралия бяха доста зеленикави от долната си страна. Трябва да признаем, че птиците от сухите области на Южна Австралия имаха по-красива жълтозелена долна страна.

Отглеждане и размножаване: Елегантното треварче също е идеална птица за отглеждане. Гласът му е свирукащ и според мен то е по-добродушно от аленогръдите и изящните треварчета. Тези папагали също обичат да търсят храна по земята, така че има опасност да погълнат яйца на глисти. Тъй като по покривите на волиерата кацат Елегантно треварчеот време на време врабчета, чиито екскременти падат вътре в пясъка, като предпазна мярка може да се прави почистване от глисти (2 пъти годишно). Елегантните треварчета зимуват на студено във вътрешното помещение, като дори при минусови температури може да се пускат да полетят отвън във волиерата. По отношение на снасяните яйца, мътенето, храната и хралупите не са по-различни от останалите тревоядни папагали, които вече бяха описани.

През 20-те години в Англия Дж. Р. Ходжис развъжда 208 малки, някои от тях от 12-о поколение. Много красива мутация се появява в началото на 70-те години. Те са лутино с червени очи. Красивите жълти птици са с бяло чело и бели крила. При мъжките се запазва оранжевото петно. През 1972 година ги притежава и д-р Суенипол в Белгия. Първото немско лутино се появява при Мойрер. През 1980 година, след кражбата на една хубава двойка, при немските развъждащи останаха само няколко единични елегантни треварчета лутино.

Едва през 1981-82 година в Европа бяха комбинирани няколко двойки и вече може да се очаква, че ще бъде получена тази красива мутация, която се онаследява рецесивно.