Изящно треварче

2823

Изящно треварче

Описание: Големина 20 см. Мъжки: Зелен, долната страна жълта или частично оранжевочервена, лицето и малките покривникрилни пера сини, раменно петно червено. Женска-. Липсва червеното раменно петно, синьото по главата по-матово и по-ограничено, долната страна по-матова. Малко: Прилича на женската. Някои мъжки имат по няколко червени петна на рамото, а долната страна на крилата им е черна. При малките женски долната част на крилата е сивочерна и почти винаги имат бели петна. Оцветяването завършва на 5-7 месеца.

Родина: Изящните треварчета се срещат по широка крайбрежна ивица – почти 3000 км, от Таунсвил до Мелбърн. С това се обясняват различните цветови нюанси по долната им страна. Вероятно в сухите области те са жълти, а в по-влажните по коремчето им има и оранжевочервени петна. Те се придържат към откритите горски и хълмисти области, в които има тревиста растителност. Около 1900 година са се считали за изчезнали в Австралия.

Изящно треварчеОтглеждане и размножаване: Този тревояден папагал също се радва на голяма популярност сред любителите на птици. Той е по-устойчив от аленогръдото треварче. Веднаж ми се случи по невнимание да оставя една двойка през нощта във външната волиера при температура – 16°С. Животните бяха добре. Това значи, че е възможно да зимуват в неотопляемо вътрешно помещение, а през деня да летят във външната волиера. Когато през 1960 година авторът получи своите изящни треварчета, те въобще не бяха ценни. Но по това време бяха значително по-едри и цялата им долна страна беше лимоненожълта. Нямаше нито едно червено перо. Такива птици днес се срещат рядко. Възможно е местното развъждане и климатичните условия да оказват влияние. И при тези папагали броят на отлежданите при любители е по-голям, отколкото в родината им, тъй като те се размножават лесно – в градински волиери, както и в кафези с размер 80 см (което не е препоръчително). Добре е да се отглеждат по двойки, но размножаването не трябва да бъде смущавано от двойка гълъби, астрилди или наземни птици.

Не бива да се допуска мътене повече от два или три пъти годишно, за да не се получават все по-дребни малки. Женските снасят 4-5, понякога и 7 яйца, които мътят 18 дни. Малките излитат от гнездото на възраст 4-5 седмици. Женските снасят яйца още на 6-месечна възраст, което би трябвало да се предотврати (да не се дава възможност за мътене, да се държат на студено, да не се хранят с яйца). Днес вече не се предявяват особени претенции към гнездилките. Те приемат гнездилки за вълнисти папагалчета с малко разширен входен отвор – хоризонтални и вертикални.

Изящно треварчеПрез 70-те години се появи жълта мутация на изящното треварче и веднага бе предприето размножаване¬то й. Тъмнооките птици имат бледосиньо лице и също такива външни покривни пера на крилата. Големите махови пера са белезникави, запазени са червеният рисунък по крилата и червеникавите пера между краката. Всичко останало е в наситеножълт цвят. Много красива птица, която и днес е все още доста скъпа.

Храна: Както аленогръдите треварчета.