Какви звукови сигнали издава кучето

Куче сигнали

Какво означават и какви звукови сигнали издава кучето

Чрез тях кучето осъществява т.нар. слухово общуване, което е предназначено за осведомяване на себеподобните за местонахождението на обитаваната от него територия, като напомни и предупреди на далечно разстояние за себе си.

Слуховото общуване 1 се осъществява чрез звуци, които биват вокални и механични. Към вокалните спадат лаене, виене, ръмжене, квичене, скимтене, джавкане, покашляне и. 1 др., а към механичните – тракане със зъби и  запъхтяно дишане. Освен тези основни звуци често се срещат и смесени форми – лай с ръмжене; тракане със зъби с лай, виене с лай и пр. Всички тези 1 звуци и нюанси изразяват различните състояния от поведението на кучето.

Разнообразните форми на вокализация имат различно биологично значение. Чрез скимтенето кученцата напомнят на майка си за своето местонахождение или изразяват чувство за студ, глад, болка, преяждане и др. Острото квичене означава I зов за помощ и се издава, когато кучето е в критично положение (смъртна опасност и др ). Джавкането обикновено изразява предупреждение или поздрав. Най-често употребяваната вокална форма от кучето е лаенето, което се чува надалече и фактически има най-важното сигнализиращо значение за кучето и за човека. Лаенето се използва 1 при агресия, заплаха, предупреждение, защита, молба за помощ, отчаяние, а в някои случаи като поздрав. Забелязват се различни нюанси на лая в зависимост от разнообразните ситуации. Ръмженето се използва от кучето като предупреждение при защита или нападение. Виенето е не много използван звук, наследствено запазил се от прадядото – вълка. Обикновено се издава при възбудено състояние, страх, зов за помощ и др. Покашлянето е приглушен лай и е сигнал за заплаха или защита.