Какво принуждава котката да цапа

кога котките цапат

Причини котката да цапа в жилището

В някои случаи това са наследствено обременени животни, които трудно се приучват да пазят чистота и на които не може да се разчита. Наред с породистите котки, при които чифтосването между животни с близко кръвнородство може да окаже някакво влияние, съществува и съвсем обикновени домашни котки, които по загадъчни причини загубват природното си чувство към чистота. От такива животни в никакъв случай не бива да се оставя потомство.

Разгонване

По време на брачния период некастрираните животни, главно котараци, но и някои женски котки остават тук и там изпражнения и урина. Тези «нарушения», както и честото напръскване на някои места от котараците с урина, спадат към естествения инстинкт да се оставят миризливи следи, за да бъде привлечен партньорът. Такова поведение не се дължи на болестно състояние, нито се повлиява от възпитателни мерки. Единственото средство е кастрацията.

Възраст

Напреднала възраст, слабост, болести и някои смущения във функционирането на органите могат също да бъдат причина за замърсяване на помещенията. Обикновено в такива случаи животното не е в състояние да задържа урината и изпражненията, Истинската причина се установява с ветеринарен преглед и страданието се лекува.

Пътят към котешката тоалетна може да бъде скъсен като безупречно чисти тоалетни легенчета бъдат поставени до местата за почивка и хранене.

Възможностите за продължително въздържане варират и при нормалните здрави котки. Привикването към определен интервал от време също играе известна роля. При отделното животно е възможно да бъдат наблюдавани колебания в зависимост от физическото и психическото му състояние. Когато стопанинът отсъства с часове от дома, котката трябва да има по всяко време възможност да излезе или да използва тоалетното легенче.Котешката тоалетна трябва да се поддържа чиста

Честа причина за замърсяване на помещението е отвращението, което котката изпитва към нечистото тоалетното легенче. Много котки използват тоалетната еднократно. Ако тя междувременно не бъде почистена, нуждите се удовлетворяват някъде другаде. Това трябва да бъде предупреждение към собствениците, които в тези случаи сами са виновни за проблемите си.

Отношение към котката

Срещат се и непривични прояви, които се дължат на смутено психическо равновесие. Някои котки реагират на промени в заобикалящата ги среда или на недобро държание към тях от страна на близки хора, което включва и пренебрегването на обичайната чистота. В такива случаи животното страда от променените условия, които разрушават изградените навици. Причина може да бъде промяната в средата (в отделни случаи дори разместването на мебелите в жилището), отсъствието на стопанина, пренебрегването на животното за сметка на друго, новодошло животно.

По-възрастните котки са особено чувствителни към проявено равнодушие и занемаряване на грижите. Тук помага бързото установяване на причината и мило отношение към смутеното животно.

Котките са склонни упорито да издирват и използуват веднъж замърсените места. След една «погрешна» стъпка дори и чисти котки могат редовно да вършат «прегрешения».

Поддържане на чистотата

По тези причини, независимо от повода, поради който котката е потъпкала чистотата в стаята, най-важното нещо е замърсените места да бъдат бързо и основно почистени. Само пълното отстраняване на миризмата унищожава притегателната сила на това място за котката.

За тази цел се използуват дезодориращи средства. Формалиновият разтвор в концентрация от 1 до 4 процента действува и дезинфекциращо.

Дълго време котката трябва да се държи далече от предмети, които попиват или са меки и я предразполагат към използуването им като тоалетна, например килими, възглавници, легла и др.

Как да възпитаме хигиенни навици в котката

Не бива да бъдат пренебрегвани и възпитателните средства, които напомнят на котката по познат за нея начин, че се е провинила. Обикновено прибягваме до сърдито изреченото «фу», плясваме я по задницата и старателно я поставяме в тоалетното легенче. Най-добре е, когато животното бъде хванато на местопрестъплението.

При малки котета е особено необходимо упрекът да бъде подкрепен с действие. Не бива обаче да се прибягва до често използувания начин да се натиква носа на котката в изпражненията й. Животното страда от подобно държание и става недоверчиво към стопанина си. Освен това от този метод невинаги се извлича правилна поука.