Какво трябва да знаете за развъждане на морски свинчета

714

Развъждане на морски свинчета

Развъждане на морски свинчетаПреди да се захванем с развъждане, трябва да знаем следното: На всеки 10-18 дни женската се разгонва за 24 часа.

Поведението при чифтосване е по съкратената процедура. Мъжкият обикаля в кръг около женската, като издава нисък сумтящ звук и поклаща задницата си. В зависимост от това дали е разгонена, или не, женската отговаря на това ухажване или не го забелязва.

Износването трае между 60 и 74 дни. Броят на малките варира между три и седем. Една млада женска, която ражда за първи път, обикновено изхвърля по-малък брой малки в сравнение с по-възрастната, която вече често е раждала.

Животните не се нуждаят от допълнителен материал за гнездене, тъй като малките са първокласни „бегълци“. Те в никакъв случай не са така безпомощни като например малките зайчета, които се раждат голи и със затворени очи. Напротив нашите малки морски свинчета са готови миниатюрни издания на своите родители. От първия ден те се движат из кафеза в своята пълна кожена премяна.

Също така те веднага могат да приемат твърд фураж, въпреки това майката естествено ги кърми в продължение на 14-20 дни. Едва след изтичане на този период малките могат да се отделят от майката, без да съществува никакъв риск. Много е хубаво да се направи списък на малките, които почти ежедневно наддават, в който всяка седмица да се нанася теглото им. Така ще онагледите развитието на животното и ако нещо не е наред, веднага ще го констатирате.

Веднага след раждането женската отново е разгонена. Естествено професионалните гледачи на морски свинчета използват този период на полова възбуда, за да постигнат оптимален брой на ражданията за една година. Когато достигнат възраст един-два месеца, малките съзряват полово. До това време трябва да сте определили пола им, за да отделите женските от мъжките в различни кафези. По принцип, по време на бременността и след раждането, мъжкият може да остане в кафеза.

Ако развъждате морски свинчета все пак трябва да избягвате да държите два или повече мъжкари заедно в един кафез с женските, тъй като те взаимно могат да се наранят. Напротив, две мъжки морски свинчета, които се отглеждат в общ кафез от рождението им без присъствието на женска, са настроени миролюбиво едно спрямо друго.

За разплод не бива да се използват твърде млади животни. Те следва да са поне на няколко месеца, тъй като женските, които започват да раждат твърде рано изостават в развитието си. Когато станат на около пет години, морските свинчета губят своята плодовитост. Нормално те живеят около 6 до 8 години, известни са и случаи, когато отделни екземпляри са доживели до над 10-15 години.