Как да се грижим за терариума докато ни няма

1428

Грижи за терариума докато сме в отпуска

Най-добре да оставим терариума в ръцете на някой близък или съсед, който да се грижи за него докато ни няма.

Земноводни и влечуги

Терариум за влечугиМного видове земноводни и влечуги, ако преди това са хранени добре и редовно, могат да издържат без храна 1-3 седмици, без това да им се отрази зле.

Видовете, на които е присъщ зимен покой, може да го преживеят и по време на вашия отпуск, след което се връщат обратно в терариума (напр. американска дървесна жаба, ноктестажаба, жълтокоремен саламандър, жартиерен смок, китайска триръба костенурка, мисисипска гърбата костенурка, червенобуза костенурка).

При животните, които изискват постоянно висока температура, се налага да дадете указания на някой близък, който да се грижи за тях. Също както за стайните растения, и за животните в терариума трябва да се полагат грижи на всеки 3-7 дни. Ако наблизо живее някой друг любител на терариуми, помолете го да гледа и вашите животни. Можете да се реванширате, когато той замине на почивка. По възможност още преди да заминете, разпределете животинската храна на порции (в буркани, кутии и др.), за да освободите вашия заместник от задължението да решава колко храна и за колко дни е необходима на животните.

Дребни бозайници

В никакъв случай не можете да оставите мишките да гладуват! Необходимо е редовно да им се дава храна и най-вече прясна вода. Изключение правят песчанкитете са в състояние да преживеят без вода, ако имат достатъчно зърнена и зелена храна, тъй като регулират влагата си, извличайки от храната жизненонеобходимата им вода.

Насекоми и други безгръбначни

Трябва да се полагат грижи на всеки 3-7 дни, като им се дава свежа храна или необходимите им течности (чрез напръскване). Ето защо и за тези животни е необходимо предварително да се осигури някой да се грижи за тях, като се запознае с работата.

Най-добре е на заместника да се приготви записка за етапите на работа в подробности. Най-общо са наложителни следните работи:

♦             Да се отстраняват остатъците от храна и други подобни.

♦             Да се почистват съдчетата за храна и за пиене (ако има такива), без да се използуват химикали.

♦             На определеното място да се поставя чиста вода за пиене и храна.

♦             Да се напръскват или поливат терариумните растения.

♦             Да се наблюдават животните, дали поведението им е нормално.

Добрият терарист познава навиците на животните си и може да даде напътствия на своя заместник!