Клетка за хамстери

959

Подходяща клетка за хамстери

Идеалната клетка за хамстери е с напречна решетка, тъй като хамстерите обичат да се катерят. Дъното й се състои от хигиенична пластмаса и е лесно отделимо от решетката, за да може основно да се почиства.

Самата клетка би трябвало да се отваря само отгоре, за да може всичко в нея да се поддържа лесно и хамстерът да се изважда от клетката без затруднения.

Вижте и нашите съвети за избор на Играчки за хамстери

Ако клетката се обитава от два хамстера, тя трябва да е с по-голяма основа или по-висока. Особено подходящи в този случай са клетките с височина над 30 см.

По-голямата височина дава възможност за умело инсталиране на втори етаж посредством съоръжения за катерене. Хамстерите много добре приемат подобна „трансформация“.

Днес на пазара вече се предлагат и готови клетки на етажи. Повечето нива предлагат по-голямо разнообразие на вариантите за оборудване на кафеза, които могат да се използват и при отглеждане на едно единствено животно.

Къщичката за сън на хамстера може да се устрои на първия етаж, а долу да му се дава храна и да му стоят играчките. Обратният вариант също е възможен.

Безгранична е фантазията при оборудването на подобни кафези, което е в съзвучие и с „предприемаческия“ дух на хамстера. Ако се очаква поколение, по-добре е къщичката за гнездене да се разположи на долното ниво.

Забавна игрушка за хамстери – ВИЖ ТУК

Често кафезите за морски свинчета и домашни зайчета, които иначе са много просторни, се оказват не особено подходящи заради твърде раздалечената решетка, а за минихамстерите те са практически неизползваеми.

При минихамстерите, които дори може да имат и потомство, задължително трябва да се съблюдава малкото разстояние между пръчките на клетката, за да не се заклещват или изпадат животните.

И кафезът за птици с форма на миниатюрен кокошарник безпроблемно може да се приспособи като клетка за хамстер, ако е с напречно зарешетване, както вече пояснихме. Известно неудобство може да възникне от страничния клапанов отвор, поради което клетката става по-трудно достъпна. Предимството е във височината, която крие възможности за многообразие при обзавеждането, и в обикновено по-дълбокото дъно, откъдето ще се ръсят по-малко стърготини и сламки вследствие на риенето на хамстера.