Критска бодлива мишка

1189

Отглеждане на критска бодлива мишка

В: до 12 см, сивочерен до тъмнокафяв гръб, Отдолу сива до бяла, напомня на нашата жълтогуша мишка.

Рп: Крит.

ЖС: скалисти степи с ниска растителност – храсти, на неголяма височина.

НЖ: активна предимно нощем, понякога се среща и през деня в къщите.

Т: саванен или степен терариум. Клонки, корени и клончета за декорация. Отоплителна лампа.

X: растителна и животинска храна (семена, насекоми, охлюви, червеи).

Рв: Бодливите мишки живеят винаги на семейства. Новородените малки никога не опознават гнездото си, те са така наречените бегачи от гнезда, които се раждат с истинска козина и отворени очи. Средно майката ражда 2 малки след период от 38 дни. Интересни поведенчески навици са помощта от страна на други женски и родилното положение. Бодливата мишка не е животно, което може да се гали и не е подходяща за деца!Критска бодлива мишка

Легенда