Къде предпочита да лежи и да спи котката

7037

Кога и къде предпочита котката да седи и да лежи?

Котките са много своенравни в избора и запазването на места за пребиваване и спане. Те сами избират подходящи места и не желаят да бъдат смущавани. Тези места обикновено се използуват не само за сън и почивка, но и за наблюдение. Това обаче не е задължително.

При котките почти не съществува постоянно любимо място за почивка и сън. Те обичат да се местят от място на място.

Собственикът и котката често са на различно мнение относно пригодността на избраното от животното място. Редки са случаите, когато котката използува само предварително подготвената й кошница или легло.

Човекът естествено държи на реда. Дори и при особени грижи предпочитаните от котката места се замърсяват от нечистотии и най-вече от косми, които през различните видове особено при по-старите и дългокосмести стайни котки падат в големи количества. От една страна, трябва да проявим разбиране към котката, а, от друга, да не влизаме в конфликт с хигиенните изисквания.

Кои места в жилището привличат най-много котката?

Без да пренебрегваме индивидуалните различия на котките, смятаме, че повечето от тях предпочитат по-високо разположените места, откъдето могат да оглеждат обстановката и да се чувствуват по-силни. Когато няколко котки живеят заедно в едно помещение, съществена роля при избора на място играе йерархията. Боязливите животни също обичат да подбират по-високо разположени места, които са сигурно място за спасение. Някои обичат и лягат на мека тапицерия, други се чувствуват по-горе на твърдо. Котките с удоволствие използуват по-топлите места — близо до печката, включения радиатор или върху телевизора.

коткатаПонякога котката има куриозни хрумвания, които я излагат на опасност. Тя се пъхва в отворената фурна или влиза в загрятия празен казан. Ако животното не бъде забелязано и не може да излезе, когато топлинният източник се включи, злото често е необратимо.

Тъмните, закътани места, дълбоките дупки, чиниите и купите също спадат към предпочитаните леговища. Избор може да бъде както кошът с току-що изпраното пране, така и кофата за въглища, отвореното чекмедже или празната кутия за обувки също действат примамливо.

Човешката близост има магнетична сила за добре гледаните котки. Свита на рамото, главата, врата или в скута на стопанина си или легнала между краката му, котката най-сетне се чувствува удобно и доволно мърка или спи.

Котката лежи и върху предмети, с които човек често си служи — писалки, книги, вестници и др. Изобщо тя предпочита хартията. Нерядко котката ляга върху единственото листче хартия, оставено някъде.

Най-доброто убежище, което предлага топлина, закътаност и човешка близост, естествено е леглото — не собственото, а на човека, разбира се. Това забранено място е и най-привлекателното. В този случай най-чест< се явява конфликт между чувството за хигиена и любов към животното.

Какви правила трябва да се спазват, за да се чувства животното добре, без да се пренебрегва и хигиената.

Ако е възможно, не бива да забраняваме на котката да използва любимите си места. По-разумно е те да се облекат с подходящ, хигиеничен, удобен за почистване или смяна материал. Особено подходящи са възглавниците с калъфи, които могат да се перат или дори да се варят, стари бебешки одеалца, пелени или лигнин.

Трябва да се внимава котката да не се напъха в отвори, които временно или по невнимание са останали отворени. Преди затваряне е необходимо да се провери дали котката не е вътре.

коткатаЗа да се задоволи нуждата на котката от специално място за лежане, се предлагат подходящи пособия, които и сами можем да приготвим:

  • открити кошници или плоски тапицирани съдове, в които има платнена постелка и които могат да се поставят или закачват по някакъв начин на желаната височина;
  • затворени леговища с дупка за вмъкване, които наподобяват кучешките колибки и които отгоре могат да се отварят за основно почистване. Подходящ материал за тази цел са върби и дървото, а за временна употреба — картонът.

Котките, които искат непременно да спят близо до стопанина си, трябва да се поддържат особено чисти като се следи за здравословното им състояние. Леглото на човека обаче трябва да бъде абсолютно забранено за тях.

Необходимо е нуждата от чист въздух да се удовлетвори, дори при строг жилищен режим. Известно е, че котките обичат да стоят на прозореца. Непосредственият контакт с чистия въздух повишава самочувствието им. Събраната с очи и нос информация за живота навън е вълнуваща добавка към всекидневието.

Любопитната гледка от прозореца или балканския корниз обаче е довела не една котка до гибел. Падането от голяма височина, особено върху твърди и ръбести предмети е причина за тежки наранявания. За да не се тревожим за живота и здравето на котката си, трябва да поставим подходящо предпазно съоръжение на «пътя към свободата».

Един или повече от прозорците трябва да бъдат снабдени с тънка телена мрежа, опъната на някое от прозоречните крила. Целесъобразно е балконите да бъдат обезопасени изцяло (включително и навеса) с мрежа, тъй като тези изкусни скачачи и катерачи не се предават и пред свръхвисоките парапети.