Маркиране на територия при кучетата

2887
Пикаещо куче

Завладяване и маркиране на територия при кучетата

На всеки притежател на куче е добре известно, че при извеждането му първото действие, което кучето извършва в непосредствена близост до дома, е да уринира на няколко малки порции, и то върху определени дървета, храсти и др., по които е подушило с острото си обоняние миризма от урина и фекалии на други кучета, минали преди него.

По този начин то всъщност оставя „визитната си картичка“ и същевременно получава информация,  оставена от миналите преди него кучета. Тези данни насочват мъжкото куче към различаване на пола и най-вече за откриване на разгонена кучка, което предопределя по-нататъшното му поведение. Това е сигнал за насочване към партньор от другия пол, биологичният смисъл, на който е продължението на вида.

Но маркирането с урина и фекалии от кучето има и друго биологично значение. Чрез тези екскременти то оставя определени мирисни следи в периметъра на неговото действие, които непрекъснато старателно опреснява. За кучето районът на всекидневните разходки е „негова територия“.

Особено силно изразен териториализъм показват кучета, отглеждани в оградено дворно пространство (във вила, къща). Там кучето обикновено „маркира“ с урината и фекалиите си четирите ъгъла на ограденото пространство и стриктно следи дали територията му е била „посетена от нашественик“ в негово отсъствие.

Най-интересното обаче е, че дори много едри и силни физически кучета, попаднали в „чужда територия“, отстъпват пред дребно куче, ревностно и стриктно защищаващо собствената си територия (ограденото пространство), където то се чувства абсолютен господар.

На това вродено поведение се базира и използването на кучетата за пазачи (на двора, дома, помещения, складове и др.), безкомпромисно недопускащи никого до момента, в който господарят им подаде определена команда.Маркиращо куче

Но интересно е какво съдържат урината и фекалиите, за да могат те да излъчват толкова силномиришещо вещество за доста продължително време. Изследванията са показали, че в екскрементите на кучетата се намират специфични силномиришещи привличащи вещества – атрактанти, наречени феромони. Те се съдържат в секрета, отделян от аналните жлези, а също във влагалищния секрет, откъдето попадат в урината или фекалиите.

Тези феромони отразяват хормоналните изменения, извършващи се в организма на кучето. Чрез силно развитото си обоняние при подушване кучето безпогрешно открива тези промени и добива информация за физиологичното състояние на кучетата, минали преди него (разгоненост и пр.).

Това предопределя и поведението на кучето (според мирисните сигнали, оставени от други кучета). В едни случаи то остава безразлично, а в други – бурно се устремява по откритите мирисни следи (примерно „подали“ информация за разгонена кучка).