Ноктеста жаба джудже

1037

Отглеждане на ноктеста жаба джудже

Ноктеста жаба джуджеВ: до 4 см, гръб светло до среднокафяв, петна, долна част светла.

Рп: Западна Африка (Камерун, Габон).

ЖС: малки водни басейни, обрасли с гъста растителност.

НЖ: активна през деня и привечер, често скрита под камъни или корени.

Т: воден терариум, сухоземната част има само декоративен характер, 20-25 °С.

X: водни бълхи, ларви на комари и др.

Рв: Лесно. Двойката изпълнява „лупинги“. Под повърхността на водата се изхвърлят до 1000 яйца. Старите животни се отделят. Отглеждането не е лесно.