Ноктеста жаба

Отглеждане на ноктеста жаба

Ноктеста жабаВ: до 11 см, гърбът сив на петна, очи насочени косо нагоре, ясно видими „шевове“.

Рп: Африка (южно от Сахара).

ЖС: зеленясали води.

НЖ: активна през деня и на смрачаване, нападателна.

Т: воден терариум. Сушата има само декоративен характер. Водни растения. Терариум на открито, 20- 25 °С.

X: водни бълхи, ларви на комари, дъждовни червеи, парчета говеждо месо.

Рв: женските се обхващат в областта на пояса. Яйцата се снасят свободно. Старите животни се отделят. Отглеждане с прахообразна храна (напр. чай от коприва).

3: покой, 4-8 седмици при температура 10-16 °С във вода.

ЛЕГЕНДА