Поведение на котката на собствена терирория

1166

Поведение на котката у дома

Поведение на коткатаКотката е силно привързана към домашното си обкръжение и това оказва влияние върху поведението й спрямо себеподобните. На тази територия тя се чувствува господар и ако външните й граници не са строго определени, то центърът й се отбранява яростно срещу всякакви натрапници.

Център от първа степен е домът, т.е.  жилищното пространство, където котката спи, почива, приема храна и ражда малките си. Около територията на този център се простира площта за ловуване и разходка, която е център от втора степен и обикновено се посещава от повече котки, без да се стига до спорове. Общо взето, тук животните се отбягват или се държат на разстояние. Всяка котка има определени, предпочитани от нея пътечки и спазва определено през деня време за посещаването им. Тази територия е същевременно «сексуалният периметър» за котараците. Той бива маркиран е познатата вече миризма на урина. По време на размножителния период тук стават и първите битки между съперничещите си мъжки животни. Ловните територии се маркират по определен начин и от двата пола. Това се осъществява чрез напръскване с урина, а понякога и с отделяне на изпражнения, които в разрез с обичайната иначе старателност се оставят незарити.

Учените, които изследват поведението на котките, описват и територия от трета степен, при която ловните райони се разпространяват далеч извън домашната територия от втора степен.

Социално поведение на котката в затворени помещения

Когато котките се отглеждат в затворени помещения — къща, апартамент или стая, те са лишени от редица естествени условия за живот. Много от инстинктите им губят смисъл, някои от тях закърняват, а други влизат в противоречие с правилата за съжителство, наложени от хората.

Поведение на коткатаПри контакт със себеподобни възникват проблеми от по-друг характер, отколкото при случайните срещи на открито. Когато непознати котки се съберат в затворено помещение, поведението на отделните животни едно към друго се определя до голяма степен от отношението им към заобикалящата ги среда. Непознатото място буди чувство за несигурност у котката и същевременно предизвиква непреодолимо желание за опознаване на района. Едва когато «инспекцията» приключи, котката е склонна да се занимава с нещо друго.

Ако помещението е непознато и за двете котки, всяка една от тях първо се втурва да разучи «терена», преди да потърси контакт.

Ако при първата среща едната котка е запозната о помещението, другата изпада в по-неизгодно положение. Тя не може да огледа спокойно новата територия. Местната котка в такива случаи обикновено играе ролята на домакин. Това е причината, поради която доведената котка обикновено се стреми да заеме някое по-високо и прикрито място, откъдето, изчаквайки, наблюдава по-нататъшното развитие на събитията.

Ако помещението е център •и първа степен за една от котките, тя веднага ще се опита да изгони нашественика със свирепо нападение.

Срещите на непознати котки, поставени при равни условни, т.е. в неутрална или в неизвестна вече територия, протичат по определени правила.

Любопитство, съчетано с предпазливост насочват първите движения. Всяка от котките се стреми да опознае и да провери миризмата на другата.

Първият контакт протича от разстояние, което позволява на котките с изпънати вратове взаимно да подушат върховете на носовете си. По-нататък се контролира миризмата на врата, слабините и най-важно — под опашката. Надигнатата опашка в този случай е знак за желание към сближаване. Много често по-нататъшното сближава¬ не е свързано с различно поведение на двете животни по-силната «личност» притиска подчиненото животно, което реагира или със защитни реакции, или с бягство.