Поведение на кучето

2260

Характерно поведение на кучето

Поведение на кучетоСигнали, изразени чрез различни характерни пози на тялото и лицевата мимика, както и различното им комбиниране много точно изразяват психофизиологичното състояние на кучето. Задълбочените изследвания на редица етолози показват, че позите, сигнализацията и жестовете при кучетата могат да бъдат най-разнообразни, като всяка от тях може да изразява определено състояние.

Поза на самоувереност и доминиране

Изразява се с изправена глава, спокоен поглед, изправени уши или неподвижни (при кучета с клепнали уши), вирната опашка, показващи увереност и господство спрямо другото куче. Доминиращото куче и подчиняващото му се заемат положение едно спрямо друго под формата на буквата Т, като доминиращото куче заема вертикалната позиция, а подчиняващото се куче – хоризонталната.

Поза на сигурна заплаха

Главата е издадена напред, очите са разширени с повдигнати вежди, ушите за щръкнали или леко присвити, горната устна е повдигната, откриваща зъбите, шията е изтеглена напред, а опашката – насочена назад. Изразява застрашителна поза, предшестваща нападение.

Поза на потиснатост

Главата е леко приведена, погледът е блуждаещ, ушите са полегнали, шията е привита, опашката се размахва леко странично. Означава потиснатост и подчинение, предшестващо оттегляне.

Поза на силна задръжка

Главата е ориентирана надолу или леко нагоре, ушите са полегнали, позицията е приведена или полуседяща с опашка между краката. Означава подчинение и предложение за мир. Понякога е придружена с близане, което означава активно подчинение.

Поза на активно покорство

Задните крака са подвити и почти приклекнали, шията е извита надолу или нагоре, ушите са полулегнали, погледът е блуждаещ, опашката се размахва странично. Означава активно подчинение.

Поза на пасивно покорство и страх

Ушите са полегнали, тялото е странично прилегнало, опашката е между краката, шията и коремът са изложени (незащитени). Изразява пасивно подчинение и силен страх.

Разбира се, между тези основни характерни пози от поведението на кучето има много междинни и смесени пози, изразяващи настроения и промени в поведението, чрез които човек при доброто им познаване може да наложи и утвърди господство¬то си над кучето и по този начин да предотврати развитието на нежелани агресивни или страхови реакции.

Израз на превъзходството на човека над кучето се осъществява чрез различни действия и сигнали, като гледане на кучето смело в очите, никакви прояви на страх, повдигане или вземане на кучето в ръце, хващане на кожата на шията или гърба и енергичното му раздрусване. Доказателство за признаване господството на човека е принуждаване на кучето да седне или легне (дори по гръб), а също поносимост при дърпане на части от тялото му, разрешаване за измиване и ресане, за поставяне или сваляне на нашийника, държане с ръце на муцуната му, както и липса на агресивна реакция при леко удряне с ръка или с ремъка.

Чрез подаваните сигнали и действия от човека към кучето се създават определени йерархични отношения между тях. Според природните закони, затвърдени през многовековната еволюция, куче¬то трябва да се подчинява на водача на вълчата глутница, който 6 неговото „съзнание“ се оприличава на неговия господар, изискващ безусловно покорство. Неслучайно при неволно отклонение от това вродено поведение кучето след време се държи като виновно, защото инстинктивно чувства, че е нарушило този природен закон.

Поведение на кучетоПоведение на подчинение кучето трябва да има и към останалите членове на семейството, което трябва да се изгради още докато кучето е малко. Ако то започне да оспорва превъзходството на някой от членовете на семейството (най-често жената), доминиращият господар (обикновено мъжът в семейството) трябва да я подпомогне и да „постави“ кучето на полагаемото му се място, т.е. да се подчинява на всички членове на семейството. В противен случай възниква агресивност и желание за неподчинение, което може да се прояви и към останалите членове, а дори да доведе до промяна на отношението на подчиненост към вече признатия господар. Разбира се, това зависи много от породата и типа нервна система на кучето и най-вече от страхливото поведение на членовете на семейството към него.

При възпитание и изграждане на йерархичните отношения в семейството трябва да се имат предвид наследствените качества на кучето, неговите породни особености и задължително типа нервна система, предопределящи поведението на кучето, което трябва да се насочва в желаната от човека посока. Но за това се изисква много труд и упоритост в обучението на кучето още от млада възраст.