Полски хамстер

584

Полски хамстер Cricetus Cricetus

Полски хамстерС дължина на главата и трупа от почти 28 см, той спада към големите хамстери и освен това, като местен вид хамстер, принадлежи към едни от най-великолепно обагрените бозайници в Европа.

Заради много предразсъдъци той се е превърнал в едно изключително преследвано същество в селското стопанство, въпреки че в действителност той дори е полезно животно, тъй като за полските плодове, които си открадва, унищожава много от т.нар. „вредни насекоми“. За съжаление у нас той е почти на изчезване и малко са тези, които ще имат възможност да видят някога жив полски хамстер. Той е един „навъсен самотник“, който заплашва дори себеподобните си, ако те престъпят неговата територия. Постоянната му недоверчивост и непоклатимата му готовност за отбрана са необходими природни закономерности, които служат за оцеляването му. Ето защо този голям и красив полски хамстер със силна физика не е подходящ за отглеждане в домашни условия.