Прелетен скакалец

Прелетен скакалец

Отглеждане на прелетен скакалец

В: до 5 см, типична форма на скакалец, може да лети, женската се разпознава лесно по тръбичката за снасяне.

Рп: Югоизточна Европа.

ЖС: сухи ливадни или степни зони.

НЖ: активен през деня, зает предимно с приемане на храна.

Т: голям саванен терариум, декориран с клонки и христов венец. Плоски пластмасови чинийки със смес от пръст и пясък за снасяне на яйца. Отоплителна лампа, 30-35 °С, през нощта по-студено.

X: прясна трева, салата, покълнала пшеница, пшеничени трици, традесканция.

Рв: лесно, много обилно, малките отрастват в отделен съд.