Гекон – отглеждане и терариум

1829

Отглеждане на леопардов гекон

Леопардов геконВ: до 30 см, гръб светлосив до жълт с тъмни петна, долната страна жълтеникаво бяла.

Рп: Източен Иран до полуостров Индустан.

ЖС: скалиста пустиня, савана.

НЖ: нощно активен, живее в сухоземни пещери.

Т: скален или саванен терариум, 25-40 °С, през нощта по-студено, през деня се напръсква.

X: насекоми и техните ларви, паяци.

65

Рв: женската снася яйца в дупки, които изкопава сама. Изкуствено мътене. Излюпване при 23-30 °С след 6-8 седмици.

Отглеждане на азиатски домашен гекон

Азиатски геконВ: до 16 см, гръб светложълт до маслиненокафяв, вълнообразни напречни ленти, долна част жълтеникава.

Рп: Ирак до Бенгалия.

ЖС: каменни зидове, скални цепнатини, дървесна кора.

НЖ: активен привечер и нощем, образува своя територия.

Т: скален терариум, 23-30 °С, през нощта по-ниска температура, локален източник на топлина.

X: насекоми и техните ларви, паяци.

Рв: женската снася 2 яйца под камъни или в почвения субстрат, изкуствено мътене, при 26 °С излюпване след 2 месеца.

Терариум за гекони

Скален терариум за гекониМного видове гекони предпочитат да живеят в ниши и фуги на зидове или скали. Съобразно начина си на живот те бързо се ориентират към най-удобната за тях ниша, поради което се нуждаят от обширен район.

Животните стават истински жизнени едва привечер. Тогава те търсят в нишите плячка и предполагаеми съперници. По време на размножителния период яйцата се прикриват грижливо под камъни в пясъка.

Материал и уреди

1 стандартен терариум размер 2 или 3.

Осветителна лампа 20 или 15 вата.

1 реотан (25 вата).

Каменни плочи с различна големина.

Смес от пясък и чакъл.

1 бръшлян в саксия.

1 термометър.

1 съд с вода.

Етапи на работа

Реотанът се разполага вълнообразно в дясната половина на терариума. Над него в целия басейн се разстила пласт от пясък и чакъл с височина 5 см. Плочите се нареждат една върху друга, като се започва с най-големите, но така, че да не могат да се движат или плъзгат!

При подреждането трябва да се образуват много ниши. Бръшлянът се закопава със саксията в левия заден ъгъл, като стърчащата част от саксията се прикрива с камък. В лявата страна отпред се вкопава и съдчето с вода (което трябва ежедневно да се почиства и да се налива чиста вода!). Окачва се термометърът.

Обитатели

1 мъжки и 2 женски азиатски домашни гекона. Ако се подберат камъни, които да образуват по-големи ниши, се получава терариум за леопардови гекони.