Стандарт на породите кучета

Възрастно куче

Класификация и стандарт на породите кучета

Стандартът представлява подробно описание на характерните признаци на всяка порода кучета. В него са отразени изискванията към екстериора и конституцията на отделните породи. Подробно е описан външният вид на кучето, неговата маса и височина при холката.

Същевременно се дават подробни характеристики за главата (вкл. зъби, уши и очи). Описва се половият дцморфизъм, дължината на тялото и шията, големината на гърдите и корема и позицията на предните и задните крайници и на опашката, както и вида на космената покривка. В края на стандарта се посочват безусловните пороци и недостатъците, които при силна изразеност може да преминат в пороци, непозволяващи кучето да се използва за разплод и класира на изложби.

Пороците представляват рязко отличаващи се отклонения от екстериора на стандарта на породата, понижаващи или препятстващи развъдните качества на кучето. Към тях спадат: неизразена породност; по-нисък ръст от стандартния; нестандартни маса и цвят; нетипична космена покривка; нежен или суров тип конституция; недоразвита костна и мускулна система; нестандартна захапка; двустранен крипторхизъм; кастрация и др.

Недостатъците представляват отклонение от стандарта на породата, невлияещо на развъдната дейност (при силна изразеност те може да преминат в пороци). Към тях се отнасят: едностранен крипторхизъм; неизразен полов диморфизъм; по-висок от стандарта ръст; отклонения от стандарта на типа конституция; отклонение от установения формат; отклонение от размерите, формата и строежа на ушите, муцуната и устните; отклонение от размера, постановката и цвета на очите; признаци на физическа недоразвитост, слаба замускуленост и рахит; недоразвити зъби и кариес; недоразвит гръден кош и др.

Според характеристиките, отразени в стандарта за всяка порода, експертните комисии или съдиите на киноложките изложби определят качествата и класират или отхвърлят всяко от представените кучета.

Стандартът на всяка национална порода кучета се определя от специализиран киноложки орган в страната, където е селекционирана породата, след което се узаконява от Международната федерация по кинология. Само утвърдените от тази международна организация стандарти на кучешките породи са валидни и задължителни за всички национални организации нейни членки.