Транспортиране на терариумни животни

748

Преместване на терариумни животни

Терариумни животниСпециално при топлолюбивите животни транспортирането трябва да става в съдове, опаковани отвън с добре изолиращ материал (стиропор или подобен).

Земноводните обикновено се транспортират в пластмасови торбички или кутийки, наполовина напълнени с влажни късчета микропорест материал или влажен торфен мъх.

За разлика от земноводните, влечугите се транспортират предимно в платнени торбички, поставени в изолационен съд и за защита срещу търкаляне напред-назад запълнени с дървесна вълна, намачкани вестници и др. Костенурките, по-едрите гущери и змиите се поставят направо в съда за пренасяне.

В съда, с който се изпращат дребни бозайници, винаги се слага малко храна, тъй като те са топлокръвни животни и поддържат енергията си по време на пътуването чрез приемане на храна.

Често земноводните, когато са в стресово състояние, отделят повече отрова от кожните си жлези. Това се познава по образуването на пяна. Тази „пяна“ трябва непременно да се измие с чиста вода преди опаковането на животното, тъй като в противен случай може да се стигне до отравяне на другите видове спътници или дори до самоотравяне.

Безгръбначните животни пътуват обикновено в пластмасови кутии. При някои видове се взимат само яйца, които при правилно настаняване лесно може да се развият.

Карантина

Понякога, особено при току-що получени животни, не е изключено заедно с тях да се внесат и нежелани причинители на болести или паразити. По тази причина трябва да се предпочитат изкуствено отгледаните пред диво уловените животни. Но дори и изкуствено развъдените животни може да носят болестни причинители или паразити, което често се дължи на лоши условия на отглеждане или на контакт с други животни. За да изключите опасността за онези животни, които вече имате, се препоръчва известно време да ги наблюдавате по възможност в скромно подреден карантинен съд.

При земноводните се спазва обикновено карантинен период 5-6 седмици, а при влечугите 6-9 седмици. През това време отделените екскременти се проверя¬ват грижливо с цел своевременно откриване на евентуални паразити (напр. червеи). За идентифицирането на намерените паразити трябва да се обърнете към ветеринарен лекар, който може да ви предложи съответна медикаментозна помощ. Трябва да наблюдавате също така поведението на животните, приемането на храна, отделянето на екскременти, смяната на кожата и др.

Когато взимате няколко животни, за предпочитане е по време на карантината да ги държите поотделно, а не заедно.