Храна и развъждане на животни за храна

1108

Развъждане на животни за храна

Растителна храна

Въпреки че търговската мрежа предлага богато разнообразие от различни плодове и зеленчуци, трябва да се стремите да осигурявате на вашите животни по възможност храни без биоциди (не пръскани). Оранжерийната салата е напълно изключена!

Билките (глухарче, подбел, лобода, звездица, жиловлек, поветица и др.) може спокойно да се дават, ако са от незамърсен район. Не трябва да събирате хранителни растения от райони около фабрики или покрай пътищата.

За насищане с минерали и витамини е необходимо храната да се обогатява със съответни препарати.

Животни за храна

Трябва да разполагате с множество подходящи животни за храна, за да можете да разнообразявате храненето. Храненето само с предлаганите по всяко вре¬ме в магазините брашнени червеи (ларви на брашнения бръмбар) води неизбежно до явления на недостатъчност. Освен това тази храна може да бъде опасна за някои животни, тъй като твърдите ларви понякога може да наранят чувствителните стомашни или чревни стени.

За земноводните и особено за техните малки дребните животинки (насекоми, паяци и др.) от една разцъфнала поляна представляват превъзходна храна. Тази храна, наричана още „ливаден планктон“ се лови с гъсто мрежесто кепче (ловна мрежа). То се прокарва внимателно над растенията, при което намиращите се върху тях или бръмчащи наоколо дребни животни попадат в кепчето. След многократно „прокарване“ съдържанието на кепчето се събира в добре затворен стъклен буркан. Ако това се повтори няколко пъти, за кратко време ще си набавите приличен запас от храна. Освен поляните, добри източници на планктон са храсталаците и копривните полета.

За водните животни трябва да си набавите животни за храна, които също живеят във вода. Ако наблизо има чиста локва, поток или изкуствено езеро, с едно загребване на кепчето от тях може да се съберат множество дребни животинки (водни бълхи, ларви на комари, водно магаренце и др.). Ларвите на водното конче са природозащитени и непременно трябва да бъдат пускани на свобода. Те впрочем може да бъдат опасни за по-малките земноводни или опашати земноводни. Зоомагазините също предлагат водни бълхи и ларви на комари. Предлаганите тубифекси представляват само „храна при нужда“, тъй като те са от мръсни води и може да пренесат болести. В кофа с коприва, накисна¬та във вода и поставена някъде в градината спонтанно се развиват комари, така че винаги можете да разполагате с достатъчно ларви.

За съжаление всички тези животни за храна се намират само в топлите сезони, така че не можете да минете без отглеждане на животни за храна.

Развъждане на животни за храна

За да спестим място, ще покажем само най-лесните начини за развъждане на животни за храна. Разбира се има множество книги, които разглеждат развъждането на всевъзможни животни, подходящи за храна.

Накрая ще подчертаем още веднъж, че много от животните за храна представляват любопитни за наблюдения обекти, самите те интересни терариумни животни.

Всяко живо същество може да се разболее. Често причинителите на болести живеят дълго време в организма, докато някое допълнително влошаване на състоянието (напр. поради грешка при отглеждането) предизвика проявяване на болестта.

По принцип болните животни трябва да се отделят (напр. в карантинен съд). При инфекциозни болести терариумът трябва да се почисти основно и да се подреди отново. Мъртвите предмети (корени, съд за вода), както и самият терариум трябва да се измият с дезинфекционен разтвор. Същото се отнася и за приборите за почистване и ръцете.