Научете повече за котешката тоалетна

1950
котешка тоалетна

Важна информация, която трябва да знаете за котешката тоалетна

Създадените вкъщи условия за живот на животното трябва да заменят част от природата навън. Котките по инстинкт облекчават нуждите си на закрити места с мека основа, в която издълбават малка трапчинка. Накрая те тайничко заравят „резултата“.

С редки изключения котките са големи «чистници». Когато създава котешката тоалетна, човек се стреми да наподоби условия за животното, каквито има навън. Побитото сандъче с пясък е отживяла форма на съвременната котешка тоалетна. Неговите недостатъци са принудили много развъдници и стопани на котки да потърсят други решения, не без активното сътрудничество на питомните си. Именно техният начин на поведение е позволил да бъдат направени някои изводи.

Котешката тоалетна трябва да бъде привлекателна за потребителите си и да отговаря на нуждите им. Същевременно трябва да се показват изискванията за хигиена и по възможност почистването да е лесно.Котешката тоалетна

Опитът показва, че много котки свикват с такива съоръжения, които с нищо не напомнят естествените условия.

Форма и материали за котешката тоалетна

Тоалетната трябва да бъде достатъчно голяма. Котката иска не само да клекне в нея, но и да има място да рови с лапите си. Стените й не трябва да бъдат много ниски, за да не се пръска наоколо. Те не бива обаче да са и много високи, за да не е съпроводено влизането с трудности или да предизвика задръжки.

Тоалетната трябва да е устойчива — да не се клати или обръща при влизане или излизане от нея. По тази причина не са подходящи изпъкнали съдове с малка основа. Най-добре е за тази цел да се използуват плоски, обемисти съдове (тави, легенчета) със стени, не по-високи от 5—10 см. Те трябва да бъдат направени от лесно почистващ се материал.

Картонени или дървени касетки не са подходящи, тъй като се напояват с урина, не могат основно да се почистват и задържат миризмата. Не са подходящи и корозиращи метали като желязо и алуминий.

Препоръчват се тави и легенчета от порцелан, гледжосана глина, емайл или пластмаса. На изброените условия отговарят напълно продаваните пластмасови легенчета за фотографски цели.

Като материал за ровене се използват:

—   пясък или дървесни трици, частици, от които обаче се задържат по лапите и се разнасят из жилището. Когато котката облизва лапите си, съществува опасност част от триците да бъдат погълнати и тя да получи стомашно разстройство.

—   дървесен талаш от рендосване, ситен торф или дребно натрошен камък. Ако се използуват дървесни отпадъци, трябва да се има предвид, че дървения материал може да е бил обработен с токсични химикал за предпазване на дървесината.

Много подходящи са нарязаните хартиени парчета. Те поемат влагата и не замърсяват животното и площта наоколо. Освен това лесно могат да се приготвят вкъщи (от вестникарска или тоалетна хартия и да се сменят.

От хигиенна гледна точка най-добре е в легенчето да не се поставя нищо, стига котката своевременно да бъде приучена към това. Утвърди ли са се легенчетата с пластмасови решетки, подобни на тези за отцеждане на измити съдове. Могат да се използува също две фотографски легенчета, горното да е надупчено и поставено върху долното така, че урината веднага да се отцежда.

Ръководени от инстинкта за чистота и от подражание, някои котки уринират в мивката или тоалетната чиния В редица случаи стопаните целенасочено приучват животното към такъв ред.

Къде да стои котешката тоалетна

Котешката тоалетна трябва да бъде поставена на такова място, което да е леснодостъпно за котката, лесно да се почиства и проветрява и котката да не бъде смущавана.

Съобразно с мястото и временно възникналите условия котешката тоалетна се поставя в определено помещение или на няколко места в жилището. Определеното място по възможност трябва да е в помещение с миещ се под, като коридор, кухня, баня или тоалетна.

Ако има друга възможност, под намиращите се в жилищните помещения котешки тоалетни се поставя някаква миеща се или сменяща се подложка, за да се предпази околното пространство от замърсяване.