Определяне на пола на морското свинче

пол на морското свинче

Правилно определяне пола на морското свинче

За да определите пола, най-добре е да използвате т.нар. шоково положение, което е много удобно и при друг вид прегледи (снимка). Шоковото положение е възможно вследствие на поведение, което се проявява при всички дребни бозайници. Когато с бързо движение на ръката обърнете тези животни по гръб, в продължение на цяла минута те остават да лежат напълно неподвижни.

След това, за да определите пола на животното, движите палеца си с лек натиск по корема на животното в посока на гениталиите. Тогава при мъжките екземпляри се показва пенисът. Своевременното разделяне по полове е много важно, тъй като именно вътрешното размножаване трябва да се извършва само под контрол. Посредством вътрешно размножаване могат да се получат много красиви приплоди. Въпреки това трябва да сте наясно, че при прогресиращо вътрешно размножаване нараства рискът от уродства и аномалии.

Предпочитан метод за вътрешно размножаване е кръстосването на най-добрия мъжки екземпляр от приплода с майка и на най-добрия женски екземпляр с мъжкаря – родител. Ако искате да развъждате такива животни, трябва да се запознаете с генетиката на морските свинчета.